SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Công ty cổ phần tập đoàn thương mại quốc tế NTL (viết tắt là NTLGRP) là 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất -nhập khẩu có địa chỉ văn phòng tại Nhật Bản.

Chúng tôi luôn mong muốn mang lại dịch vụ hỗ trợ xuất-nhập khẩu tốt nhất tới khách hàng. Hỗ trợ thủ tục, hồ sơ, tư vấn các mặt hàng liên quan tới sắt tấm, sắt cuộn, vận chuyển quốc tế, vận chuyển nội địa